Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 19 Lê Hồng Phong, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3565741

Website: danpulico.com | Email : ctcpcscc@gmail.com